หน้าแรก แท็ก นิยายธรรมลีลาวดี เรวัตตะ

แท็ก: นิยายธรรมลีลาวดี เรวัตตะ

นิยายธรรม ลีลาวดี เรวัตตะ

ลีลาวดี เรวัตตะ ลีลาวดี เรวัตตะ ...เป็นชื่อเรื่องของนวนิยายที่ประพันธ์โดย ธรรมโฆษ (แสง จันทร์งาม) มีความดีเด่นทั้งในด้านการผูกร้อยเรียงเรื่องราวและแทรกข้อคิดคติธรรมตลอดเรื่อง จัดพิมพ์และบันทึกเสียงอ่านโดย ธรรมสภา มีทั้งหมด 3 เล่มคือ ภาค1 ภาค 2 และภาคสมบูรณ์ ผู้สนใจที่ได้อ่านส่วนใหญ่ต่างยอมรับว่าประทับใจ แต่ก็มีหลายคนที่ไม่มีเวลาที่จะอ่านจนครบทุกเล่ม ข้าพเจ้าอ่านแล้วหลายรอบ รู้สึกพึงพอใจทุกครั้งเหมือนอ่านใหม่ทุกครั้ง ข้าพเจ้ามักจะนำเกร็ดเรื่องนี้ไปเล่าอยู่บ่อยๆ คนที่ได้รับฟังต่างก็อยากจะอ่านหรือฟังตลอดเรื่อง เมื่อมีคนใกล้ชิดมาถามอยากจะทราบเรื่องย่อ...
- Advertisement -

MOST POPULAR

test2

test3

test

HOT NEWS